Copenhagen Opera Festival og ATHELAS Sinfonietta Copenhagen indgår et strategisk partnerskab. Det betyder, at publikum vil kunne opleve ATHELAS og Copenhagen Opera Festival i fælles produktioner fra og med august 2024 og indtil videre frem til og med 2026.

Copenhagen Opera Festival har markeret sig som en spydspids, når det gælder om at bestille og præsentere nye nationale og internationale opsigtsvækkende operaer. ATHELAS Sinfonietta er et nationalt ensemble med en særlig forpligtigelse i forhold til at præsentere ny kompositionsmusik på højeste niveau samt at indgå i tværæstetiske sceniske produktioner. Partnerskabet skal styrke den fælles ambition og sikre, at publikum får mulighed for at opleve ny opera, der både rykker ved rammerne for, hvad ny opera kan og skal, og samtidigt præsenteres på højeste kunstneriske niveau.

Partnerskabet giver gevinster for publikum og opera-miljøet 

Det strategiske partnerskab giver Copenhagen Opera Festival og ATHELAS mulighed for, at der de næste 4-5 år kan arbejdes langsigtet på at præsentere nye grænsesøgende operaproduktioner, hvor partnernes respektive produktionskapacitet, netværk og kreative potentiale gradvist styrkes, idet partnerne forpligter sig til at dele netværk og bringe fælles kreative og musikalske kompetencer i spil i de forskellige udviklingsprocesser, når dette giver mening. Det vil samlet set også professionalisere arbejdsprocessen væsentligt.

Partnerskabet indebærer ydermere, at Copenhagen Opera Festival og ATHELAS forpligter hinanden til at arbejde for mere bæredygtige produktioner, der skabes med såvel diversitet som publikumsudvikling for øje.

Partnerskabets formål er dels at bidrage til at danske nye operaproduktioner skabes og fremføres på højeste kunstneriske niveau, dels at sikre at internationale ny-operaproduktioner kan blive præsenteret på højeste kunstneriske niveau i Danmark.

Tidligere års kunstneriske succeser gør det indlysende

Copenhagen Opera Festival og ATHELAS Sinfonietta har tidligere med succes samarbejdet om store kunstneriske produktioner. Alene i 2022 resulterede samarbejdet i to markante operaopførelser: Lisbon Floor komponeret af Matias Vestergård og instrueret af Natascha Metherell på Det Kongelige Teater, Takkelloftet og operaen Den Sidste Olie komponeret af Niels Rønsholdt og instrueret og iscenesat af Louise Beck fra OPE-N, der blev opført i Østerbro Skøjtehal. Det strategiske partnerskab bygger således videre på tidligere års frugtbart samarbejde.

Partnerskabet træder i kraft fra september 2023. De første fælles produktioner præsenteres under Copenhagen Operafestival 16 – 25. august 2024.

ATHELAS-COPENHAGEN-OPERA-FE

LISBON FLOOR af Matias Vestergård

Takkelloftet, Det Kongelige Teater

Copenhagen Opera Festival 2022. 

(Foto: Søren Meisner)

Den Sidste Olie af Niels Rønsholdt

Østerbro Skøjtehal

Produceret af OPE-N i samarbejde med Athelas Sinfonietta Copenhagen.

Præsenteret på Copenhagen Opera Festival 2022

(Foto: Tom Ingvardsen)